چاپ کردن این صفحه

مهندسین مشاور جم آب سپاهان

30 دی 1398 نوشته شده توسط 

/

نام شرکتشناسه ملیتلفنشناسه مالیاتیفاکسنوع گواهینامهمحل صدورتاریخ صدورتاریخ انقضاآدرس
مهندسین مشاور جم آب سپاهان ۱۰۲٦۰٥٤۰٧٦٩ ۰٣۱-٣٦٦۲٥٥۱٤ ٤۱۱٣٤٤٥٣٨٧٧٤ ۰٣۱-٣٦٦۲٥٥۱٤ مشاور سازمان برنامه و بودجه اصفهان ۱٣٩٨/۰٣/۱۲ ۱٤۰۲/۰٣/۰٨ اصفهان - خیایان شیخ صدوق شمالی - ابتدای خیابان شیخ مفید - مجتمع البرز -طبقه اول - واحد ۲ - کد پستی ٨۱٩٤٨٦٥٥٣۱

نام شرکت

مهندسین مشاور جم آب سپاهان

شناسه ملی

۱۰۲٦۰٥٤۰٧٦٩

تلفن

۰٣۱-٣٦٦۲٥٥۱٤

شناسه مالیاتی

٤۱۱٣٤٤٥٣٨٧٧٤

فاکس

۰٣۱-٣٦٦۲٥٥۱٤

نوع گواهینامه

مشاور

محل صدور

سازمان برنامه و بودجه اصفهان

تاریخ صدور

۱٣٩٨/۰٣/۱۲

تاریخ انقضا

۱٤۰۲/۰٣/۰٨

آدرس

اصفهان - خیایان شیخ صدوق شمالی - ابتدای خیابان شیخ مفید - مجتمع البرز -طبقه اول - واحد ۲ - کد پستی ٨۱٩٤٨٦٥٥٣۱

بازدید 894 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)