چاپ کردن این صفحه

مهندسین مشاور بهین طرح آریا

30 دی 1398 نوشته شده توسط 

/

نام شرکتشناسه ملیتلفنشناسه مالیاتیفاکسنوع گواهینامهمحل صدورتاریخ صدورتاریخ انقضاآدرس
مهندسین مشاور بهین طرح آریا ۱۰٨٦۱٨٨٩۲٦٩ ٣۱-٣۲٦٤٧٨۰٤ ٤۱۱٣٥٦٥٤٥٦٤۱ ٣۱-٣۲٦٤٧٨۰٤ مشاور سازمان برنامه و بودجه اصفهان ۱٣٩٨/۰۲/۱۱ ۱٤۰۲/۰۲/۰٥ اصفهان بزرگمهر کوچه شهید محمد شمندی خیابان هشت بهشت غربی پلاک ۳۴۲ ساختمان فدک طبقه اول واحد ۱۰۶ - کد پستی ٨۱٥٤٨٥٨٦٥٥

نام شرکت

مهندسین مشاور بهین طرح آریا

شناسه ملی

۱۰٨٦۱٨٨٩۲٦٩

تلفن

٣۱-٣۲٦٤٧٨۰٤

شناسه مالیاتی

٤۱۱٣٥٦٥٤٥٦٤۱

فاکس

٣۱-٣۲٦٤٧٨۰٤

نوع گواهینامه

مشاور

محل صدور

سازمان برنامه و بودجه اصفهان

تاریخ صدور

۱٣٩٨/۰۲/۱۱

تاریخ انقضا

۱٤۰۲/۰۲/۰٥

آدرس

اصفهان بزرگمهر کوچه شهید محمد شمندی خیابان هشت بهشت غربی پلاک ۳۴۲ ساختمان فدک طبقه اول واحد ۱۰۶ - کد پستی ٨۱٥٤٨٥٨٦٥٥

بازدید 903 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)