چاپ کردن این صفحه

ایده پردازان عتیق نقش جهان

30 دی 1398 نوشته شده توسط 

/

نام شرکتشناسه ملیتلفنشناسه مالیاتیفاکسنوع گواهینامهمحل صدورتاریخ صدورتاریخ انقضاآدرس
ایده پردازان عتیق نقش جهان ۱٤۰۰٥٣۰٧٩٥٤ ۰٣۱-٣۲٣۱٩٣۲٤ ٤۱۱٤٩۱٥٩٩۱٣٩ ۰٣۱-٣۲٣۱٩٣۲٤ مشاور سازمان برنامه و بودجه اصفهان ۱٣٩٦/۱۰/۲٧ ۱٤۰۰/۱۰/۲٥ خیابان لاهور، نبش مبارزان شرقی- ساختمان عتیق طبقه سوم، واحد شمالی - شماره ۱۰ - کد پستی ٨۱٥٦٦٦٤٨٣۲

نام شرکت

ایده پردازان عتیق نقش جهان

شناسه ملی

۱٤۰۰٥٣۰٧٩٥٤

تلفن

۰٣۱-٣۲٣۱٩٣۲٤

شناسه مالیاتی

٤۱۱٤٩۱٥٩٩۱٣٩

فاکس

۰٣۱-٣۲٣۱٩٣۲٤

نوع گواهینامه

مشاور

محل صدور

سازمان برنامه و بودجه اصفهان

تاریخ صدور

۱٣٩٦/۱۰/۲٧

تاریخ انقضا

۱٤۰۰/۱۰/۲٥

آدرس

خیابان لاهور، نبش مبارزان شرقی- ساختمان عتیق طبقه سوم، واحد شمالی - شماره ۱۰ - کد پستی ٨۱٥٦٦٦٤٨٣۲

بازدید 869 بار
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)